Video: Työyhteisön merkitys parhaimmillaan

Parhaimmillaan työyhteisö tukee ihmisen kukoistusta, sanoo Terveytesi Palveluiden Aki Heiskanen.

Työyhteisön päätarkoitus on usein tuottaa yhteistä hyvää. Usein myös yksilöt uhrataan yhteisön hyväksi. Silloin ihmiset ovat olemassa organisaatiota varten.

Aki kuitenkin muistuttaa, että tässä on oltava tasapaino. Kyllä, ihmiset ovat organisaation päämäärien eteen, mutta myös organisaatio on ihmistä varten. Jos organisaatio ei ole inhimillinen, siitä tulee sieluja syövä monsteri.

No, joku voisi sanoa, ettei epäinhimillistä organisaatiota olekaan, koska kaikki missä on ihmisiä, on inhimillistä. Huomattavan paljon ihmisyhteisön toiminnasta uhrataan kuitenkin kahdelle kuninkaalle.

Ensimmäinen on konemetafora: organisaatiota muotoillaan edelleen mekaaninen tehokkuus mielessä, eikä ihmisyyttä huomioida. Tämä saattaa kuulostaa Suomessa oudolta, mutta on kyllä niin meillä kuin erityisesti ns. halpatyövoiman maissa huomattavan yleistä.

Toinen on talous: yrityksen on tuotettava voittoa, sillä kuolleesta organisaatiosta ei ole iloa yksilölle, omistajille, eikä yhteiskunnalle. Ihmisten toimintaa uhrataan erittäin monessa suomalaisessakin yrityksessä talouden alttarille, kun asioita aletaan johtamaan eurojen kautta. Logiikka on kuitenkin työpaikalla se, että eurot ovat seurausta hyvästä toiminnasta. Logiikka menestyvissä organisaatioissa ei pääsääntöisesti ole se, että ensin tulevat eurot ja ne tuottavat hyvää toimintaa…

Vaikka ei ole helppoa tuottaa hyvää niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin (triple-bottom-line), niin se on täysin mahdollista. Jos haluaa ja investoi uuteen ajatteluun.

Video on näyte Yhteisöohjautuvuus-verkkokurssista, jolla haastatellaan suomalaisia työyhteisöitä, jotka soveltavat ei-hierarkkista johtamis- ja organisoitumismallia. Kurssi tulee myyntiin syyskuussa 2022, voit kysyä jo nyt lisää [email protected]

Jointu Rethink etsii ja tekee näkyväksi vaihtoehtoja hierarkiselle organisoitumiselle. Haluamme rakentaa parempaa ja demokraattisempaa työelämää yhdistämällä tämän teeman ympärillä toimivia ihmisiä, organisaatioita ja muita tahoja.

Related Articles

Responses