Video: Miten toimii pomoton firma?

Kun ei ole keskijohtoa tai pomoa, on itsellä ja kollegoilla vastuu viedä asioita eteenpäin, sanoo Fraktion Satu Heikinheimo videolla.

Keskeinen haaste yhteisöohjautuvassa mallissa on tämän oman, mahdollisesti syvään juurtuneen ajatuksen sysääminen sivuun: että asioita tapahtuu, kun minä sen mainitsen. 

Sen sijaan voi huoletta ajatella, että se kuuluisa ‘joku muu’ ei asu täällä: jos minä en vie asiaa eteenpäin tai asia ei mielestäni ole riittävän tärkeä, ei sitä luultavasti tee kukaan muukaan.

Kuka sitten tekee ikävät hommat, jotka pitää hoitaa? Ensin voisi kysyä: mitä ovat ne ikävät hommat? Ihmisten motivaatiot, osaamiset ja mielihalut ovat hyvin erilaisia. Se mikä sinua innostaa, on jonkun toisen mielestä suht yhdentekevää. Ja päinvastoin.

Vapaaehtoisuuden kautta organisoinnissa on se hyvä puoli, että se perustuu sisäiseen motivaatioon. Työyhteisössä, josta kaikki välittävät, se ei tarkoita viime kädessä yksilönvapauden maksimointia, eli että kaikki tekevät mitä huvittaa.

Kaikki ovat liittyneet työyhteisöön omasta halustaan. Ja tekevät työtään omasta halustaan. Juu, tienata pitää, mutta kyllä suuri osa meistä ajautuu jollain lailla sen tyyppisiin tehtäviin, joita kuvittelee vähintään siedettäviksi. Monella on mahdollisuus kouluttautua haluamiinsa suuntiin.

Pomottomuus toimii silloin, kun otetaan vakavasti se mahdollisuus, että
a) Ihmiset ovat melko luotettavia ja haluavat tehdä hyvää työtä (eli erittäin harva tulee töihin aamulla hokien itselleen, että tehdäänpä tänään erityisen paskaa jälkeä)
b) Ihmiset kykenevät toisten kanssa järjestelemään työt ja erilaiset kokonaisuudet, jos heille annetaan siihen mahdollisuus      (yhteisöohjautuva systeemi)
c) Päätavoite ei ole ‘itseohjautuvuus’, vaan yhteisöohjautuvuus: ohjaudutaan yhdessä luotuihin ja sovittuihin päämääriin, ja luodaan toimintatavatkin yhdessä.

Video on näyte Yhteisöohjautuvuus-verkkokurssista, jolla haastatellaan suomalaisia työyhteisöitä, jotka soveltavat ei-hierarkkista johtamis- ja organisoitumismallia. Kurssi tulee myyntiin syyskuussa 2022, voit kysyä jo nyt lisää [email protected]

Jointu Rethink etsii ja tekee näkyväksi vaihtoehtoja hierarkiselle organisoitumiselle. Haluamme rakentaa parempaa ja demokraattisempaa työelämää yhdistämällä tämän teeman ympärillä toimivia ihmisiä, organisaatioita ja muita tahoja.

Related Articles

Responses