Jointu Rethink 

vaihtoehtoja hierarkialle

On aika kerätä yhteen ihmisiä, jotka haluavat tukea ei-hierarkkisia organisoitumis- ja johtamismalleja. Oletko kiinnostunut aiheesta?

ILMOITUS: Työstämme manifestia “Vaihtoehtoja hierarkialle”

Työelämä uudistuu kovaa vauhtia. Oli kyse hyvinvointiyhteiskunnasta tai toimivista työyhteisöistä ja yrityksistä, johtamis- ja organisoitumistapoja pitää uudistaa.

Hierarkialle on onneksi toimivia vaihtoehtoja!

Jointu Rethink aloitti kesäkuussa 2022 fasilitoimaan prosessia, jonka lopputuloksena syntyy manifesti “Vaihtoehtoja hierarkialle”. Nyt koossa on jo usean kymmenen hengen verkosto. Manifestin deadline on 30.9.2022. Jos ei-hierarkinen organisoituminen kiinnostaa, niin ilmoittaudu alta rohkeasti mukaan!

Ajattelua!

Yhä useampi suomalainen organisaatio – julkinen ja yksityinen – soveltaa  yhteisöohjautuvuutta ja vastaavaa toimintamallia, jotka toteuttavat radikaalisti tasa-arvoisemman, ei-hierarkisemman yhteisön ajatusta. Uudenlaisen organisaatioajattelun pohjana on ajatus itseorganisoitumisesta, joka perustuu hyvin erilaisille periaatteille kuin perinteinen hierarkia. Nimityksiä näille malleille ovat itse- ja yhteisöohjautuvuus, teal, sosiokratia, holakratia…

Mikä näitä malleja yhdistää? 

  • Ketterä ympäristön aistiminen
  • Yksilökeskeisyydestä yhteisölliseen toimintaan
  • Hajautettu johtaminen ja päätöksenteko 
  • Vertaispohjaiset käytänteet ja rakenteet
  • Parvimaiset autonomisen yhteistyön muodot

Puhuttelevatko nämä teemat sinua? Oletko näiden ilmiöiden kanssa tekemisissä jo nyt?

Toimintaa!

Ylläolevia periaatteita soveltavat jo kymmenet organisaatiot Suomessa ja paljon useammat maailmalla, aina yrityksistä kansanliikkeisiin. 

Aiheen parissa on jo olemassa yksittäisiä verkostoja. Esimerkkeinä, itseohjautuvuus-verkosto lähti ohuesti toimimaan ennen koronaa ja teal-mallin ympärille on Suomessa muotoutunut kansainvälisestikin vakuuttava, yli 2000 aiheesta inspiroituneen ihmisen ryhmä. Aiheeseen liittyvät toimijat, tutkimus, tietämys ja sisällöt ovat aika hajallaan ja melko tuntemattomia ja siksi Jointu Movement haluaa tarjota laajan alustan uuden ajan systeemistä ja johtamisparadigmasta kiinnostuneille ihmisille ja organisaatioille. 

Unelmana on toimia mahdollisimman laajasti aiheen ympärillä, auttaen jäsentämään ja vauhdittamaan aiheen ympärillä toimivaa keskustelua, tutkimusta, oppimista, verkostoitumista, kokemuksellisuutta, toimintaa ja teknologiakehitystä. Lähitulevaisuus näyttää, mikä Jointu Movement tulee jatkossa olemaan – se on auki. Tällaista liikehdintää voisi parhaiten ilmentää ehkä osuuskunta tai jopa säätiö…? Tämän aiheen parissa jo pitkään toimineet Perttu Salovaara ja Jussi Markula ovat sitoutuneet Jointun edistämiseen ja toivottavasti saamme mahdollisimman suuren joukon aiheesta kiinnostuneita mukaan matkalle. 

Manifesti!

Yhtenä ideana on kerätä kasaan asiasta kiinnostuneita, joiden kesken alkusyksystä 2022 voidaan yhdessä kirjoitettaa Manifesti. Siis ohjelmajulistus, joka kertoo, millaista työelämän tulisi olla jatkossa. Sen esikuvana toimii Agile Manifesto, jossa ketterästä kehittämisestä kiinnostunut porukka kirjoitti ohjelmajulistuksen. 

Kenelle?

Kiinnostuneille. Ladunavaajille. Kehittäjille. Johtajille. Asiantuntijoille. Konsulteille. Vastarannan kiiskille. Edelläkävijöille. Epäilijöille. Aktivisteille. Toivon kipinän vaalijoille. Muutosagenteille.

Ihmiskuva ja luottamus työntekijöihin

Ihmiskuva ja luottamus työntekijöihin

Voiko ihmisille työelämässä antaa vapauksia ja luottaa heidän tekevän hyvää? Nyt koronan jälkeen tiedämme: voi. Tässä palataan perinteisen ihmiskuvakysymyksen ääreen: voiko ihmisiin luottaa? Onko ihminen hyvä vai paha? Tämä kysymys näkyy myös...

Yhteisöohjautuvuus on nyt kaikkialla

Yhteisöohjautuvuus on nyt kaikkialla

Etätyön yleistyminen on yllättäen avannut silmät yhteisöllisyyden merkitykselle. Miksi tulisimme työpaikalle? Yhteisöohjautuvuus ja yhteisöllisyyden merkitys työelämässä tuntuvat nyt nousevan esiin joka suunnalta. Niinkin erilaiset firmat kuin...

Itseohjautuvien tiimien verkosto

Itseohjautuvien tiimien verkosto

Esimerkkejä itseohjautuvuudesta ja autonomisista tiimeistä tunnetaan vain rajallinen määrä. Brasilialainen Terra Viva on tuntemattomampi tapaus. Esimerkki Brasilialainen São Paulon alueella toimiva Terra Viva on perustettu 1959 ja se viljelee...