Jointu Rethink

VAIHTOEHTOJA HIERARKIALLE

On aika kerätä yhteen ihmisiä, jotka haluavat tukea ei-hierarkkisia organisoitumis- ja johtamismalleja.
Oletko kiinnostunut aiheesta?

Ajattelua

Yhä useampi suomalainen organisaatio – julkinen ja yksityinen – soveltaa  yhteisöohjautuvuutta ja vastaavaa toimintamallia, jotka toteuttavat radikaalisti tasa-arvoisemman, ei-hierarkisemman yhteisön ajatusta. Uudenlaisen organisaatioajattelun pohjana on ajatus itseorganisoitumisesta, joka perustuu hyvin erilaisille periaatteille kuin perinteinen hierarkia. Nimityksiä näille malleille ovat itse- ja yhteisöohjautuvuus, teal, sosiokratia, holakratia…

Mikä näitä malleja yhdistää? 

  • Ketterä ympäristön aistiminen
  • Yksilökeskeisyydestä yhteisölliseen toimintaan
  • Hajautettu johtaminen ja päätöksenteko 
  • Vertaispohjaiset käytänteet ja rakenteet
  • Parvimaiset autonomisen yhteistyön muodot

Puhuttelevatko nämä teemat sinua? Oletko näiden ilmiöiden kanssa tekemisissä jo nyt?

Ylläolevia periaatteita soveltavat jo kymmenet organisaatiot Suomessa ja paljon useammat maailmalla, aina yrityksistä kansanliikkeisiin. 

Yleinen
Perttu

Ihmiskuva ja luottamus työntekijöihin

Voiko ihmisille työelämässä antaa vapauksia ja luottaa heidän tekevän hyvää? Nyt koronan jälkeen tiedämme: voi. Tässä palataan perinteisen ihmiskuvakysymyksen ääreen: voiko ihmisiin luottaa? Onko ihminen

Lue artikkeli
Yleinen
Perttu

Yhteisöohjautuvuus on nyt kaikkialla

Etätyön yleistyminen on yllättäen avannut silmät yhteisöllisyyden merkitykselle. Miksi tulisimme työpaikalle? Yhteisöohjautuvuus ja yhteisöllisyyden merkitys työelämässä tuntuvat nyt nousevan esiin joka suunnalta. Niinkin erilaiset firmat

Lue artikkeli