Yhteisöohjautuvuus

Verkkokurssi auttaa näkemään perinteiselle työn organisoimiselle uudenlaisia, paremmin nykyaikaan sopivia vaihtoehtoja.